Μπορεί το δισκίο να σπάσει στη μέση;

 In

Κατασκευστικά, δεν υπάρχει πρόβλημα στην απορρόφηση του προϊόντος, αν το δισκίο κατατμηθεί. Πρακτικά όμως, το δισκίο είναι αρκετά μικρό και μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και σε μικρόσωμα ζώα, χωρίς πρόβλημα. Εφ` όσον η αρχική δοσολογία είναι 1 δισκίο για 10 κιλά σωματικού βάρους, ένα ζώο 5 κιλών μπορεί να παίρνει 1 δισκίο κάθε δεύτερη μέρα.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search