Έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες;

 In

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σε ζώα με δόσεις πολύ υψηλότερες από τις προτεινόμενες και δεν έχει παρατηρηθεί καμία παρενέργεια. Παρ` όλα αυτά, ο σίδηρος είναι ένα μέταλλο «βαρύ» για τον οργανισμό. Κάποια ζώα δεν ανταποκρίνονται καλά στη χορήγηση σιδήρου και μπορεί  να παρατηρηθεί έμετος ή δυσκοιλιότητα.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search