Έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες;

By
In

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σε ζώα με δόσεις πολύ υψηλότερες από τις προτεινόμενες και δεν έχει παρατηρηθεί καμία παρενέργεια. Παρ` όλα αυτά, ο σίδηρος είναι ένα μέταλλο «βαρύ» για τον οργανισμό. Κάποια ζώα δεν ανταποκρίνονται καλά στη χορήγηση σιδήρου και μπορεί  να παρατηρηθεί έμετος ή δυσκοιλιότητα.