Σε πόσο καιρό θα δω αποτελέσματα;

In

Τα αποτελέσματα δεν είναι ορατά δια γυμνού οφθαλμού. Συνήθως απαιτείται διάστημα κατ` ελάχιστο 2 εβδομάδων. Ο κτηνίατρος σας θα εκτιμήσει την κατάσταση στην τακτική επανεξέταση.